Informacje o szkole

NASZA SZKOŁA  – istnieje 145 lat.

Zajęcia w szkole odbywają się na jedną zmianę
w szkole istnieje:
– przedszkole 3-4-5 latków
– oddział przedszkolny – 6 latków
– nauka języka angielskiego
– nauka języka niemieckiego
– pracownia komputerowa
– biblioteka
– sekretariat
– stołówka
– sala gimnastyczna, boisko
– plac zabaw
– wykwalifikowana kadra pedagogiczna
– miła, spokojna atmosfera

Szkołą zarządza – Gmina Lipno
Nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, delegatura we Włocławku

Nauczanie i wychowanie ma na celu:

 • rozwijanie u uczniów miłości do Ojczyzny, poszanowania godła i symboli narodowych, budzenie szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych
 • zgłębianie wiadomości oraz krzewienie tradycji związanych z patronem szkoły
 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i współuczestnictwa w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym;
 • kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony przyrody przez upowszechnianie wiedzy ekologicznej
 • przygotowanie uczniów do rozumienia wartości własnego życia i zdrowia oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej
 • rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku

Szkoła wychowując:

 • kształtuje u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje młodzież do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności i demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki
 • wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochronnych środowiska
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu
 • prawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio dla ich potrzeb i możliwości szkoły

Baza szkoły:

> sale lekcyjne

> biblioteka – stanowisko komputerowe

 

> pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

 

 

 

 

> TABLICE INTERAKTYWNE W KAŻDEJ KLASIE

> sala gimnastyczna

> boisko

> plac zabaw

 

 

OD 2002r. szkoła ma nadane imię JANA KOCHANOWSKIEGO
i posiada:

Sztandar Szkoły

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>