Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-13 22:55:21 Sprawozdanie finansowe Szczegóły
2 2021-03-31 19:45:25 Deklaracja dostępności Strony internetowej Szczegóły
3 2021-03-31 10:28:29 Raport - Punkt Przedszkolny Szczegóły
4 2021-03-31 10:26:04 Raport o stanie zapewnienia dostępności - Szkoła Szczegóły
5 2021-03-31 10:17:03 Oficjalny Wniosek/Petycja* - na mocy art. 63 Konstytucji RP - w trybie Ustawy o petycjach Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.… Szczegóły
6 2020-04-20 11:26:28 Wytyczne PUODO dot. rekrutacji Zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych związane z rekrutacją do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/21 Szczegóły
7 2020-04-16 13:46:31 Rekrutacja 2020/2021 Szczegóły
8 2020-04-16 13:30:58 Zarządzenie Dyrektora o zdalnym nauczaniu Szczegóły
9 2020-04-16 13:03:00 Aneks do Statutu Szczegóły
10 2020-03-09 20:30:14 Jak sobie radzić z zakażeniem koronawirusem? Szczegóły
« 1 2 »